Våre kurs

Generelt om kursene våre

Motivajsonen for kursene i Din Beste Venn er bygget på vår genuine interesse for hund, hundeatferd og -velferd, samt et sterkt ønske om å bidra til at flere hunder får det bedre i Norge.
Dette vil vi gjøre igjennom informasjon og veiledning i bruk av belønningsbasert trening, og ved å inspirere hundeeieren til å gi hunden varierte hverdager (dette er en del av visjonen vår)

For å få til dette så har vi en fantastisk gjeng med inspirerende instruktører som alle har god utdanning og mye erfaring på hund – alle instruktørene har bl.a fullført vårt eget instruktørkurs.
Dette sikrer at alle er tro mot prinsippene og visjonen i Din Beste Venn og det sikrer enhetlig instruksjon og veiledning på kursene våre. Vi bruker mye lek på kursene våre – lek flytter fokus - lek skaper felles glede – felles glede skaper gode relasjoner.

 

Det skal være gøy å trene med hunden og det skal være gøy å gå på kurs!

 Vi ønske dere hjertelig velkommen på kurs hos oss i Din Beste Venn!

hjertelig Velkommen til din beste venn! vi ser frem til å bli kjent med dere!