her kan du lese om vårt instruktørkurs og melde deg på nederst på siden

instruktørkurs

(mest for den to bente, for deg som ønsker å bli instruktør, eller bare lære mye av de beste, innen hund)

Instruktørkurset er flaggskipet vårt!
Vi har satset mye på dette kurset og har engasjert mange eksterne forelesere.
Når disse foreleserne er blant de beste i Norge innenfor sine respektive områder (flere av foreleserne har doktorgrad i sitt fagfelt) så sikrer det at deltakerne hele tiden får oppdatert kunnskap basert på nyeste forskning.

Instruktørkurset er rekrutteringskilde for oss i Din Beste Venn og alle våre instruktører har gjennomgått kurset.

Bakgrunn og behov for kurset

Etter å ha drevet hundebutikk i flere år, startet Din Beste Venn kursvirksomheten som et forsøksprosjekt på våren 2001. Interessen var formidabel, ja nesten litt skremmende – vi hadde tydelig truffet med vår filosofi, tankemåte og våre fokusområder - og da vi i løpet av sommeren besluttet å fortsette med kursvirksomhet som en del av vårt tilbud til familiehunden, fikk vi straks et behov for flere instruktører. Det viste seg at det var vanskelig å skaffe det vi karakteriserte som gode instruktører, og et sterkt behov for å ha vår egen instruktørutdanning meldte seg .

Kurset er følgelig i første rekke tilrettelagt som en rekrutteringskilde for vår egen kursvirksomhet, men kurset er også åpent for alle som ønsker å utvide sine kunnskaper når det gjelder hund. Emneoversikten viser at dette er et svært omfattende kurs som krever høy egeninnsats i periodene mellom samlingene. 

Mål for kurset

Din Beste Venn er et kvalitets- og totalkonsept som sikter mot å hjelpe hundeeiere med å få en familiehund som fungerer til alles glede i hverdagen. (Vi har faktisk gjort en av grunnskolens formålsparagrafer til vår; vi skal hjelpe hundeeierne til å skape gode samfunnsborgere av hundene sine) Vårt fokus er altså hverdagshunden/familiehunden.

Vi setter følgelig strenge krav til våre instruktører både når det gjelder hundefaglig kompetanse – og selvfølgelig evnen til å utnytte denne - menneskekunnskap og pedagogiske evner. Målet for kurset er å utdanne instruktører som innehar det vi mener kreves innenfor nevnte områder.


Undervisningsform

Undervisningsformen vil være en blanding av tradisjonell klasseromsundervisning, gruppeoppgaver og praktiske øvinger.

For å få begynne som instruktør i Din Beste Venn kreves det også at deltakeren følger 4 kurs som hjelpeinstruktør. Dette kan gjøres i løpet av kursperioden.

Varighet

Kurset går over 8 helger totalt ca 150 timer pluss praktisk trening i instruktsjon.


Forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskaper, men noe erfaring med hund er en fordel. Erfaring i undervisning, evt tidligere erfaring som instruktør på hundekurs eller i annen sammenheng vil også være positivt.

 

Evaluering

Alle deltakerne vil bli evaluert og til slutt få ’karakteren’ bestått/ikke bestått. Evalueringen har 3 elementer som er:

 

 1. Resultat ved avsluttende prøve på teoridelen
 2. Resultat ved avsluttende prøve på den praktiske delen
 3. Utvikling og utvist interesse igjennom kurset

 

Når deltakeren har bestått mottas eksamensbevis!

Kurset begynner i oktober hvert år – og avsluttes med eksamen i juni året etter.

Kurset koster 16000,- kroner. 
Beløpet kan deles opp i rater spredd over kurs perioden.


Emneoversikt for Teoridelen
 

 • Din Beste Venn, hvem er vi og hva står vi for
 • Hundekurset, hva er et hundekurs og hvilke utfordringer og gleder gir det å arrangere slike kurs
 • Instruktøren, hva kreves av en god instruktør – og hvor finnes han/hun?
 • Planlegging av kurs
 • Hundens opprinnelse og domestisering
 • Utvikling av atferd 
 • Neurobiologi i forbindelse med atferd og læing
 • Biologiske og predisponerte begrensninger for læring
 • Klassisk betinging
 • Instrumentell læring
 • Generell læringsteori inkl, klikkertrening etc
 • Aversiv kontroll av atferd
 • Lærings og atferds forstyrrelser
 • Menneske-hund samarbeid/kompaniskap
 • Historien om hundens atferd og trening i praksis
 • Atferdsevaluering
 • Frykt og fobier, tilknytning, separasjon og sammenlignbare atferdsforstyrrelser (unormal atferd)
 • Ekstrem atferd (utover normal atferd)
 • Agressiv atferd; territorial agresjon; sosial konurranse; apetitt og eliminasjonsproblemer
 • Ernæring
 • Genetikk/Avl
 • Valpens psykiske og fysiske utvikling
 • Motivasjon (hva påvirker motivasjon (alder, hormoner, arv (genetisk predisponering), selvforsterkende handlinger, konfliktsituasjoner (konfliktatferd), stressnivå, erfaring, ytre og indre påvirkninger (drifter)
 • Mestring som motivasjonskilde
 • Stress som motivasjonsfaktor og ’forhindrer’ av læring
 • Takling av stress (kan det læres?)
 • Hva er en rase og hva betyr rasekunnskap for en instruktør
 • Miljøtrening, hva er det og hvorfor er det viktig
 • Hundens språk og sosiale liv, er hunden nødvendigvis et flokkdyr?
 • Problemhund/problemeier - hva er det, hva gjør vi med det – og hva skal til for å lykkes?
 • Sykdommer – veterinærting – førstehjelp
 • Atferdsmedisin
 • NKK Organisasjon
 • Tannhelse
 • Testing
 • Lovverk
 • Jakthund


Kursdato 2023/2024

27-29 oktober.

24-26 november. 

12-14 januar.

9-11 februar. 

15-17 mars.

26-28 april.

24-26 mai.

14-16 juni.For mer informasjon om dette kurset, kontakt Espen på espen@dinbestevenn.no eller på tlf 4809 9092, eller så kan du melde deg på her, nederst på siden.

Hvem kan delta på instruktørkurs?


Kurset er opprinnelig rettet mot de som er interessert i å bli instruktører, enten i Din Beste Venn, eller i annen sammenheng,

Kurset er også tilrettelagt for de som er hundeinteresserte og som ønsker å lære mer om hund generelt.

Du behøver ikke ha egen hund for å delta eller ha utbytte av kurset

Hva gir kurset?

kurset er en rekrutteringskilde for instruktører til våre egne kurs (deltakelse gir ingen garanti for å få begynne som instruktør i Din Beste Venn)

Etter endt kurs skal deltakerne kunne kjøre hunderkurs i hundeklubber eller også i egen regi

Kurset skal gi deltakerne høy hundefaglig kompetanse i de emnene som dekkes av forelesningsplanen

Kurset skal gi deltakerne praktisk trening og veiledning i instruksjon

Kurset skal gi kunnskaper i å forstå og takle mennesker i kurssammenheng

velkommen på kurs